VWI 02 Het in bedrijf nemen van een leidingsysteem