VWI 01 Het uit bedrijf nemen van een leidingsysteem