VWI 03 Het uit en in bedrijf nemen van een HT-installatie in een station