VWI 04 Het uit en in bedrijf nemen van een MT-installatie in een station