G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en:of buiten bedrijf stellen versie 15-04-2018