VWI 09 Montage en het in bedrijf nemen van een aansluitleiding ten behoeve van een aflleverset