E-48 Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond 15-04-18