E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en:of veilig stellen versie 15-04-2019 behorend bij de BEI-BLS