G-47 Werken met aardgascondensaat versie 15-04-2018