20180706-VA-14 Verwijderen en afvoeren AC buizen DEF