bei-bls-bijlage-12-lijst-met-afkortingen-2020-04-15-def