bei-bls-bijlage-12-lijst-met-afkortingen-2022-04-15-def