bei-bls-bijlage-12-lijst-met-afkortingen-versie-15-04-2019