bei-bhs-bijlage-12c-beheergr-overschrijd-verb-opheffen-veiligheidsmaatregelen-en-in-bedrijf-nemen-2020-04-15