Bijlage 6 bij BEI BHS versie 15-4-2018 afkortingen