bijlage-4-aanwijzingenstructuur-viag-versie-15-04-2020