bijlage-5-verdeling-activiteiten-over-de-begrippen-viag-versie-15-04-2021