VIAG Bijlage 10 Registratieformulier instructie bij toegang tot ruimten, versie 15-04-2018