VIAG Bijlage 2 Afkortingenlijst versie 15 april 2018