VIAG Bijlage 3b Processchema bij raamopdrachten, versie 15042018