VIAG Bijlage 4 Aanwijzingenstructuur , versie 15042018