VIAG Bijlage 6, Overzicht veiligheidswerkinstructies versie 15 april 2018