VIAG Bijlage 8 Format raamopdracht, versie 15042018