VIAG Bijlage 9 Format aanwijzing, versie 15-04-2018