viag-met-wijzigingen-geaccepteerd-versie-15-04-2020