VOP LS-assistent

Informatiekaart VOP G-assistent

Je bent een Voldoende Onderricht Persoon. Je mag alleen assisteren en daarnaast enkele specifieke werkzaamheden zelfstandig uitvoeren (bijvoorbeeld grondafsluiters controleren). Je mag de hoofdkraan dichtdraaien.

Voor welke VWI’s kun je opdracht krijgen?

Bijkomende werkzaamheden in netten

  • G-31: Bekleding van HD- en LD-leidingen controleren
  • G-35: Bovengronds gaslek zoeken
  • G-41: Gasmonsters nemen in HD- en LD-netten
  • G-43: Grondafsluiters en appendages controleren in HD- en LD-netten
  • G-45: KB-metingen uitvoeren
  • G-46: Meetdraden aanbrengen voor kathodische bescherming op gasvoerende leidingen

Werkzaamheden in stations en gastechnische bedrijfsruimten

  • G-50: Niet-gastechnische werkzaamheden uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

 Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.

 Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.

 Houd rekening met de gevaren van aardgas, zoals verstikking, verbranding en explosie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden uit de warmtetabel.

 Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.

 Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.  Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.

 Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.

 Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.