Bijlage 11a bij BEI BHS versie 15-4-2018 Het treffen van veiligheidsmaatregelen